IP adresa = 10.150.111.2
Your IP address 10.150.111.2 has free access to the intranet Postgraduální studium


Intranet MBÚ AV ČR, v.v.i.Postgraduální studium

Problematika diplomantů a postgraduálních studentů je natolik specifická a rozsáhlá, že jsme se rozhodli jí věnovat zvláštní modul intranetu. Budeme zde zveřejňovat jednak sdělení Dr. Gabriela, zástupce ředitele ústavu pro PGS, která jsou sice rozesílána elektronickou poštou, ale nikde se veřejně nearchivují, jednak nabídky stáží vhodných pro PGS studenty a mladé absolventy PhD studia, případně i další informace z této oblasti. Byli bychom rádi, kdybyste nám sdělili své náměty, co byste tu rádi četli.

Stěžejní dokumenty

Dopisy z vedení ústavu

Momentálně nejsou v databázi žádné aktuální záznamy

Archiv starých dopisů