IP adresa = 10.150.111.2
Your IP address 10.150.111.2 has free access to the intranet Aktuality


Intranet MBÚ AV ČR, v.v.i.

Aktuality

Doplňovací volby do Akademického sněmu AV ČR (volba zástupce MBÚ)

Vyhlášení

Informace k Volbám

Kandidáti:

Ondřej Prášil
CV

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Výzva - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Avízo výzvy - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Interní výběrové řízení na výjezdovou mobilitu výzkumného pracovníka - SENIOR

v rámci projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Žádáme zájemce, aby se přihlásili do interního výběrového řízení dle instrukcí uvedených u dané mobility.

Interní výběrové řízení na výjezdové mobility výzkumných pracovníků (UKONČENO)

v rámci projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007990 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Žádáme zájemce, aby se přihlásili do interního výběrového řízení dle instrukcí uvedených u jednotlivých mobilit.

Doplňovací volby do RADY MBÚ (volba externího člena)

Vyhlášení

Informace k Volbám

Volební řád

Kandidáti:

Irma Schabussova (Medical University of Vienna) Libor Vítek (1. LF UK, VFN)
CV CV
Návrhový list Návrhový list

VOLBY – Nominace do Akademické a Vědecké rady AV ČR (UKONČENO)

Vyhlášení

Akademická rada AV ČR

Baran Pavel
CV
Návrhový list
Hrubý Jan
CV
Návrhový list
Nahlík Luboš
CV
Návrhový list
Bilej Martin
CV
Návrhový list
Janoušek Pavel
CV
Návrhový list
Petrasova Taťiana
CV
Program
Bludská Jana
CV
Návrhový list
Jurajda Štěpán
CV
Návrhový list
Pravdová Markéta
CV
Návrhový list
Dalia Burešová
CV
Návrhový list
Kozubek Stanislav
CV
Návrhový list
Řidký Jan
CV
Návrhový list
Haindl Michal
CV
Návrhový list
Krejčí Pavel
CV
Návrhový list
Sychrová Hana
CV
Návrhový list
Havlas Zdeněk
CV

Lazar Josef
CV
Návrhový list
Vostrá Lenka
CV

Vědecká rada AV ČR - INTERNÍ

Blatný Marek
CV
Návrhový list

Čtyroký Jiří
CV
Návrhový list

Doležel Jaroslav
CV
Návrhový list

Eliáš Karel
CV


Engliš Miroslav
CV
Návrhový list

Fejar Antonín
CV
Návrhový list
Jiráň Luboš
CV
Návrhový list

Kuneš Jaroslav
CV
Návrhový list

Mansfeldova Zdenka
CV
Návrhový list

Ilona Müllerová
CV
Návrhový list

Říhová Blanka
CV
Návrhový list

Santolík Ondřej
CV
Návrhový list
Schneeweiss Oldrich
CV
Návrhový list

Šmahel František
CV
Návrhový list

Ulbrechtová Helena
CV
Návrhový list

Vondráček Jan
CV
Návrhový list

Wiedermann Jiří
CV
Návrhový list
Vědecká rada AV ČR - EXTERNÍ

Musilová Jana
CV
Návrhový list

Netuka Ivan
CV
Návrhový list

Netuka Ivan
CV
Návrhový list

Newerkla Michael Stefan
CV
Návrhový list

Výsledky voleb do Rady MBÚ - 2016 (UKONČENO)

Celkové výsledky

Výsledky podle volebního kola:

I. kolo

II. kolo

III. kolo

IV. kolo

V. kolo

VI. kolo

VII. kolo

Volby do Rady MBÚ - 2016 (UKONČENO)

Vyhlášení

Informace

Harmonogram

Formulář - Interní kandidáti

Formulář - Externí kandidáti

Čestné prohlášení

Volební řád

Volební procedůry

Kandidáti: seznam kandidátů

INTERNÍ

I. koš (Praha a Nový Hrádek)

Petr Baldrian Martin Bilej Jiří Gabriel Jiří Hašek
Vladimír Havlíček Jiří Janata Jan Jansa Zdeněk Kameník
Libor Krásný Vladimír Křen Peter Šebo Leoš Valášek

II. koš (Třeboň)

Josef Komenda Ondřej Prášil

III. koš (Nové Hrady)

Rüdiger Ettrich Ivana Kutá Smatanová

IV. koš (Vestec)

Petr Novák Gabriela Balíková Novotná

EXTERNÍ

Jan Černý (PřF UK) Kateřina Demnerová (VŠCHT)
Ivo Konopásek (PřF UK) Jan Kopečný (ÚŽFG AV ČR)
Tomáš Macek (VŠCHT) Jan Malínský (ÚEM AV ČR)
Václav Pižl (BC AV ČR) Irma Schabussova (Medical University of Vienna)
David Staněk (ÚMG AV ČR) Hana Sychrová (FGÚ AV ČR)
Libor Vítek (1. LF UK, VFN) Miroslav Vosátka (BÚ AV ČR)

VOLBY kandidátů / vyjádření podpory navrženým kandidátům na předsedu AV ČR (UKONČENO)

Vyhlášení volby kandidátů / vyjádření podpory

Informace k volbám (CZ / EN)

Zažímalová Eva - Programové prohlášení

Zažímalová Eva - CV

Výsledky voleb na předsedu AV ČR 2016

Konkurs na vedoucí laboratoří a servisních středisek (UKONČENO)

Vyhášení konkursu

Doplňovací volby do Akademického sněmu AV ČR (UKONČENO)

Vyhlášení voleb do Akademického sněmu AV ČR

Informace k volbám do AS AV ČR (CZE)

Informace k volbám do AS AV ČR (ENG)

Formulář - Návrh kandidáta

Kandidáti:

Rütiger Horst Ettrich

Volby do Rady MBÚ (volba externího člena) (UKONČENO)

21. 5. 2015 je svoláno dr. Bilejem Shromáždění výzkumných pracovníků MBÚ, a to za účelem doplňovací volby do Rady MBÚ (volba externího člena)

Harmonogram:

7. 4. 2015 – svolání Shromáždění výzkumných pracovníků MBÚ ředitelem ústavu

4. 5. 2015 – přijímání návrhů kandidátů do Rady MBÚ

5. 5. 2015 – zveřejnění seznamu kandidátů do Rady MBÚ

21. 5. 2015 – doplňovací volby do Rady MBÚ

Volby - Příloha

Dodatek - Příloha

Vyhlášení - Příloha

Tomáš Macek

Tomáš Macek

Kopečný Jan

Pravidla pro používání loga Akademie věd České republiky

Pravidla pro používání loga Akademie věd České republiky - Příloha

MŠMT zveřejnilo termíny seminářů k programu OP VVV:

Pro oblast vědy a výzkumu tj. prioritní osu 1 a v rámci prioritní osy 2 (specifický cíl 5) se semináře konají: 10. února 2015 a 17. února 2015 od 9 hodin v budově MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148 186 00 Praha 8 – Karlín. Nezbytná je registrace na stránkách MŠMT:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminare

Další termíny seminářů na březen 2015 budou zveřejněny 10. 2. 2015, po těchto seminářích budou následovat semináře ke konkrétním výzvám v rámci OP VVV.

Semináře v termínu 10. 2. 2015, se bude účastnit Anna Kozáková (fundraiser a projektový manažer MBÚ), máte-li dotazy v rámci Prioritní osy 1 a Prioritní osy 2 (specifický cíl 5), zašlete Vaše dotazy na emailovou adresu anna.kozakova@biomed.cas.cz do 9. února 2015, pokusí se zajistit kompetentní odpověď ze strany MŠMT. V příloze krátký souhrn programu pro tyto osy.

OP VVV 2014-2020

Vyhlášení interního výběrového řízení na obsazení míst vedoucích laboratoří (UKONČENO)

interní výběrové řízení - Příloha

Spuštění 30-ti denního zkušebního přístupu do databáze COS Pivot

• Přístup ke službě COS Pivot je nastaven a bude aktivní od 17. 11. do 17. 12. 2014 Služba je dostupná na adrese: https://pivot.cos.com

1) Přístup na základě rozlišení IP adresy, ze všech počítačů, které jsou součástí rozsahu IP adres ústavu. Přístup je omezen na emailové adresy s příponou @biomed.cas.cz nebo @alga.cz, protože pouze s tímto typem „ústavní“ adresy je možné si vytvořit osobní uživatelský účet.

2) Přístup na základě jména a hesla, kdykoli a kdekoli. Zalogováním se uživatel dostane na COS Pivot homepage. Z tohoto místa je možné spravovat a třídit nalezené finanční příležitosti, rešeršní dotazy, sdílené příležitosti, které Vás zajímají a samozřejmě také přímo vyhledávat. Přístup prostřednictvím jména a hesla je nezbytný, jestliže jste mimo rozsah IP adres instituce nebo chcete-li výsledky či vyhledávací dotazy ukládat.

Vytvoření účtu - po vstupu na https://pivot.cos.com kliknout na odkaz "Sign up" v pravém horním rohu. K registraci slouží krátký formulář - zde je třeba použít výhradně institucionální email a z nabídky institucí vybrat Vaši: Institute of Microbiology of the Academy of Sciences. Uživatel poté obdrží email s validačním linkem, prostřednictvím kterého potvrdí registraci v Pivotu.

Další informace, uživatelské návody a instruktážní videa naleznete na: http://www.aip.cz/produkty/1958-pivot/ nahraný webinář na adresehttps://a-i-p.webex.com/a-i-p/ldr.php?RCID=a4c8611a4c98b7534ec098a17f5e8d8d (47min.) Bleskový úvod do COS Pivot - http://www.aip.cz/tutorialy/1-cos-pivot-databaze-dotacnich-prilezitosti//(tutorial, část 1) COS Pivot - odborné profily, Pivot Advisor - http://www.aip.cz/tutorialy/2-cos-pivot-odborne-profily-pivot-advisor/ (tutorial, část 2)

Launching a thirty-day trial access to the database COS Pivot • Access to COS Pivot database is set up and will be active from November 17 to December 17, 2014 General information of this databese: Database is available on: https://pivot.cos.com/ Access: limitted access via email address with @biomed.cas.cz or @alga.cz, because only via this address you can (you are allowed) to create a user account.

Account creation – entering webpage https://pivot.cos.com/ you click the link "Sign up" in right upper corner. A short registration form appears and there you have to use your institutional e-mail only and from list of institutions select Institute of Microbiology of the Academy of Sciences. Next you will recieve e-mail with a validation link. Using this link you confirm registration of the access into Pivot.

Loaded webinary is available via: Pivot LibGuides (in english) http://proquest.libguides.com/pivot/welcome

Předsednictvo Grantové agentury České republiky má nové složení

Novou členkou předsednictva Grantové agentury České republiky se stala profesorka Stanislava Hronová a funkci předsedy Grantové agentury České republiky bude zastávat profesor Ivan Netuka. Na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace o tom rozhodla vláda svým usnesením ze dne 1. října 2014 č. 803.

Převzato z webu www.vyzkum.cz

Jmenování devíti členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR na druhé funkční období

Vláda projednala návrh místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavla Bělobrádka na jmenování devíti členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR na druhé funkční období. Profesora Martina Fuska, profesorku Dagmar Juchelkovou, profesora Vladimíra Maříka, inženýra Josefa Mikulíka, docenta Jana Pokorného, profesora Petra Rába, profesorku Evu Sykovou, profesora Miroslava Václavíka a profesora Petra Zunu jmenovala členy výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období svým usnesením ze dne 1. října 2014 č. 794.

Ve výkonu funkce předsedy výzkumné rady Technologické agentury ČR bude pokračovat profesor Vladimír Mařík z ČVUT, funkci místopředsedy bude zastávat profesor Martin Fusek z Akademie věd ČR.

Převzato z webu www.vyzkum.cz

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. požádala o své odvolání z Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Dne 1. října 2014 vláda svým usnesení č. 804 odvolala z funkce členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace profesorku Stanislavu Hronovou. Stalo se tak na základě návrhu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavla Bělobrádka, kterého profesorka Hronová požádala dopisem o odvolání z funkce v Radě v souvislosti s návrhem na jmenování členkou předsednictva Grantové agentury České republiky.

Převzato z webu www.vyzkum.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je kompletní

Vláda dne 10.9.2014 schválila jmenování devíti nových členů do Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Aktuální členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace tak jsou :
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
PhDr. Pavel Baran, CSc.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Mgr. Arnošt Marks, PhD.
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FCMA
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

První zasedání Rady je naplánováno na 16. září 2014.

Více na www.vyzkum.cz

Inovační vouchery v Praze 2014

Hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) spustilo projekt Inovační vouchery v Praze - výzva 2014. O inovační vouchery mohou žádat malé a střední firmy (sídlo v Praze), které hodlají nakoupit znalosti (služby) od pražských výzkumných organizací. Inovační vouchery mohou být firmami použity na nákup znalostí a služeb, které nejsou běžně dostupné. Mezi podporované aktivity patří např. vývoj prototypu, analýza vhodnosti použití materiálu nebo testování speciálních zařízení. Inovační voucher je dotace v hodnotě až 200 000 Kč (kryje maximálně 70 % zakázky, zbytek kofinancuje žadatel). Celkový objem prostředků vyčleněných na podporu spolupráce inovativních firem a výzkumných institucí je 13 000 000 Kč. Výzva pro podávání žádostí na inovační vouchery bude probíhat od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014.
Další informace jsou dostupné na stránkách IPR Praha zde
Ještě bychom informovali o Vyhlášení programu – Jihočeské podnikatelské vouchery Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlásil - Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery“ O podnikatelské vouchery mohou žádat malé a střední firmy (sídlo nebo provozovna Jihočeský kraj), které hodlají nakoupit znalosti (služby) od výzkumných organizací z celé ČR. Podnikatelský voucher je dotace v hodnotě až 150 000 Kč (kryje maximálně 75 % zakázky, zbytek kofinancuje žadatel). Výzva pro podávání žádostí na podnikatelské vouchery bude probíhat od 15. 9. 2014 do 15. 10. 2014 Další informace jsou dostupné na stránkách JVTP, a.s. - http://www.inovoucher.cz/
prezentace jihoceske podnikatelske vouchery.
Inovační vouchery Praha zásady.pdf.
Jihočeské podnikatelské vouchery znění výzvy.pdf

Shromáždění výzkumných pracovníkú mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.,

Ředitel MBÚ svolal za účelem volby zástupců MBÚ do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2014 – 2018 Shromáždění výzkumných pracovníků MBÚ, které se uskuteční 30. 9. 2014 v Kinosále FGÚ a následně v Klubu MBÚ  (viz příloha); v případě nezvolení příslušného počtu zástupců MBÚ do AS první den voleb, další kola proběhnou 1. 10. 2014.
Dále připomínáme dodání nominací kandidátů - zaměstnanců MBÚ do 15. 9. 2014 na sekretariát ústavu. Další informace budou zveřejněny v nejbližších dnech.
Návrh kandidáta na funkci člena Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014 – 2018
Informace k volbě zástupců mikrobiologického ústavu AV ČR, V. V. I., do akademického sněmu AV ČR na funkční období 2014 – 2018
Aktuálně jsou Radou MBÚ navrženi (abecedně):
RNDr. Petr Baldrian, PhD.
RNDr. Miroslav Flieger, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Ing. Jiří Hašek, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.
Mgr. Libor Krásný, PhD.
Prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.
Prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
RNDr. Leoš Valášek, PhD.
Mgr. Jakub Novák
RNDr. Petra Procházková, PhD.

Informace k volbě zástupců Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.,

výsledky 1. kolo

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 27. 6. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022“. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 1. 9. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 5. 2015. Více informací naleznete v  Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách  Ministerstva zdravotnictví.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. května 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
 Zobrazit článek...

Informace pro navrhy standardnich projektu GA čR (od roku 2015)

 GA ČR

Nominace na ceny za rok 2013:

 Nominace

Výzkumn infrastruktury v Horizontu 2020

Rámcový program HORIZON 2020 (2014 - 2020).
 HORIZON 2020 (2014 - 2020).
Na následujícím odkazu naleznete prezentace z dnešního informačního dne k výzkumným infrastrukturám v programu Horizont 2020.
 Zobrazit prezentace...

Česko-norský výzkumný program projekt 2013

Dne 29. listopadu 2013 Ministerstvo Ükolstv , mládeŘe a t lovýchovy ve spolupráci s Norskou v deckou radou vyhlaÜuje Výzvu k p edkládán návrh projekt 2013 v podporovan oblasti Bilateráln spolupráce ve výzkumu v rámci esko-norsk ho výzkumn ho programu (d ve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norsk m finan n m mechanismu 2009-2014 (FM 2).
 Zobrazit lánek...

Výzkumn infrastruktury v Horizontu 2020

Technologick centrum po ádá v Praze informa n den Výzkumn infrastruktury v programu Horizont 2020. Registrujte se on-line p es registra n formulá viz n Ře do 17. ledna 2014, 12:00 hod. Kapacita seminá e je omezena. Program informa n ho dne je uveden v p loze n Ře. Seminá je bezplatný, náklady jsou hrazeny z projektu LE11010 podpo en ho MĹMT z programu EUPRO. P padn dalÜ informace viz kontakt na po adatele.
 Zobrazit lánek...

Vyhlášeny prvn výzvy v programu Horizont 2020

V edn m v stn ku EU bylo dne 11. prosince 2013 oznámeno zve ejn n výzev k p edkládán návrh projekt a souvisej c ch innost v rámci pracovn ch program na obdob 2014ů2015 v programu Horizont 2020 ů rámcov ho programu pro výzkum a inovace (2014ů2020) ů a v programu Evropsk ho spole enstv pro atomovou energii pro výzkum a odbornou p pravu (2014ů2018), který dopl uje Horizont 2020 - viz p sluÜný dokument zde. Podrobn informace o výzvách (pracovn programy, pokyny pro Řadatele, term ny apod.) jsou i budou uve ejn ny na astnick m portálu  zde.. Zastoupen Evropsk komise v esk republice vydalo ke dni ohláÜen prvn ch výzev tiskov prohláÜen , kter najdete na jeho webových stránkách  zde..
 Zobrazit lánek...

prezentace ze seminá e k ERC grant m v programu HORIZONT 2020

 Ĺupálková.  Pecha.  Perutková.  Krat nová.  Exner.

Výzva k podáván návrh spole ných projekt s Japonskem v rámci Dohody mezi AV R a Japan Society for the Promotion of Science na l ta 2012 - 2013.

V ce informac najdete v etn p ihláÜky v JSPS_projekty.  prihlaska. Informace je tak dostupná na webu AV R.

Závazný pokyn editele MB AV R, v.v.i., o veden výkaz práce

TuzemÜt i zahrani n poskytovatel grantových prost edk vyŘaduj prokazován vyplacených mzdových prost edk v rámci p sluÜných projekt formou výkaz práce. Veden MB proto vypracovalo jednotný formát výkaz práce pro vÜechny poskytovatele, který bude p edkládán p i kontrolách. Podrobnosti jsou uvedeny v Závazn m pokynu editele . 1/2011 + p lohy.  vykaz prace 2013  Pokyny k vypl ován výkaz práce

informace ke grantum

Dopl uj c informace pro návrhy standardn ch projekt GA R (od roku 2014) - upravená verze
Doplnuj c informace pro návrhy standardn ch projektu GA CR (od roku 2013)
Zpráva ke grantov agende zajiÜtovan v MB

Chyby p i hospoda en s prost edky GA R

Sd len Kontroln sekce Grantov agentury R o nej ast jÜ ch chybách v  erpán grantových prost edk

Sb r nebezpe n ho odpadu

KaŘd terý od 14:00 do 14:30 prob há v prostorách bývalých sklad (plechový hangár "Komárek") sb r nebezpe n ho odpadu. Správa areálu vyzývá pracovn ky, kte maj v myslu nebezpe ný odpad odevzdávat, aby se p edem domluvili s panem Nejedlým (linka 2203, mobil 602 527 675).

Nab dka pomoci pro výzkumn týmy vstupuj c do 7. RP EU

eská sty ná kancelá pro výzkum a vývoj (CZELO) v Bruselu nab z bezplatnou pomoc p i zapojován do 7. rámcov ho programu pro v du a výzkum EU. Krom pot ebných informac m Ře tak poskytnout praktickou pomoc p i hledán zahrani n ch partner pro projekty, ale i kontakty na p sluÜn edn ky Evropsk komise. V ce informac o kancelá i a jej ch sluŘbách najdete v p iloŘen m dokumentu.

Seznam laborato MB

V p iloŘen m dokumentu naleznete aktuáln seznam laborato stavu a jm na jejich vedouc ch.

Ozna ován odpad

Správa areálu upozor uje, Ře od za átku roku 2006 je nutno p i p edán nebezpe n ho odpadu dodrŘet tuto podm nku: kaŘdý laboratorn odpad mus být ozna en názvem a katalogovým slem. Podrobnosti a dalÜ informace zde.

Aktuáln stav skladových zásob

22.10.12