IP adresa = 10.150.111.2
Your IP address 10.150.111.2 has free access to the intranet Impaktní faktory


Intranet MBÚ AV ČR, v.v.i.Impaktní faktory (rok 2016)

1. Vyhledání podle názvu periodika

V databázi jsou periodika zapsána oficiálními zkratkami ISI (bez teček, omezeno na prvních 20 znaků). Celkem je tu obsaženo 11459 záznamů, včetně 39 časopisů s nulovým impaktním faktorem.

  • Hledaný text může být kdekoliv, na začátku i uvnitř pole
  • Prohledávání je omezeno jen na pole obsahující zkratku periodika
  • Malá a velká písmena se nerozlišují
  • Jako 'divoká karta' nahrazující libovolný počet znaků může být použit znak %
Příklad: Vložením řetězce 'bio%cell' vypíšete impaktní faktory pro časopisy obsahující v názvu řetězce 'bio' a 'cell' (v tomto pořadí).
Hledaný řetězec:  (min. 2 znaky)
   
   

2. Výpis podle hodnoty impaktního faktoru

Impaktní faktor 
   
   

Impaktní faktory ve formátu Microsoft Excel

Impaktní faktory 2008-2015 ve formátu Microsoft Excel

Uzlová stránka publikační aktivity