IP adresa = 10.150.111.2
Your IP address 10.150.111.2 has free access to the intranet Práce s GMO


Intranet MBÚ AV ČR, v.v.i.Práce s GMO

V České republice je nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO) upraveno zákonem č. 78/2004 Sb., který platí od 25.2.2004. Cílem zákona je stanovit povinnosti fyzických a právnických osob tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví člověka a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti. Dále návrh zákona stanoví postup udělování oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, systém kontroly nad dodržováním zákona a systém evidence uživatelů i geneticky modifikovaných organismů a produktů.

Zákonným opatřením se pochopitelně musí podřídit i práce s GMO v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Dohledem nad dodržováním předpisů a zpracováním dokumentů od pracovníků, kteří s GMO nakládají, je pověřen odborný poradce Ing. Miroslav Pátek, CSc. Ten také zájemcům poskytne detailní informace. Abyste jej však nezatěžovali zbytečně, připravili jsme pro vás tuto stránku na intranetu MBÚ, odkud si můžete potřebné materiály stáhnout.

Kontroly

Kontroly dodržování režimu práce s GMO provádí Česká inspekce životního prostředí. Poslední kontrola v našem ústavu proběhla 22. března 2006 (s dobrým výsledkem).

Databazi GMO - Ministerstvo životního prostředí

Legislativa

Zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s GMO a genetickými produkty

Zákon č. 346/2005 Sb. (novela výše uvedeného zákona)

Vyhláška č. 209/2004 Sb. o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty

Kategorie rizika (bakterie a viry)

Poznámky o legislativě v oblasti GMO

Základní materiály MBÚ

Formát PDF Oznámení o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy první a druhé kategorie rizika

Formát PDF Průvodní dopis ředitelky ústavu

Formát PDF Potvrzení MŽP ČR č. j. 71522/ENV/06

Formát PDF Hodnocení rizika uzavřeného nakládání s geneticky modifikovaným organismem (E. coli)

Formát PDF Hodnocení rizika uzavřeného nakládání s geneticky modifikovaným organismem (Neisseria meningitidis)

Formát PDF Provozní řád pracoviště pro uzavřené nakládání s GMO (mikroorganismy) 1. kategorie

Formát PDF Provozní řád pracoviště pro uzavřené nakládání s GMO (mikroorganismy) 2. kategorie

Formát PDF Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy

Formát PDF Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro mikrobiologické laboratoře 1. kategorie

Formát PDF Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro mikrobiologické laboratoře 2. kategorie

Stavební plány

Formát ZIP Budova B      Formát ZIP Budova C      Formát ZIP Budova L      Formát ZIP Budova Xa       Formát ZIP Budova Xb

 

Oznámení MŽP

Roční přehledy 2002 - 2004

Přehled za rok 2002

Přehled za rok 2003

Přehled za rok 2004

Schválená oznámení za rok 2005

Pracovníci schválení pro práci s GMO

Ing. Marek Prouza, PhD.

Ing. Miroslav Sobotka, CSc. (č.j. 732-05)

Nový Hrádek (č.j. 733-05)

Cirkovirus (č.j. 1722-05)

Pasteurella (č.j. 1245-05)

Neisseria (č.j. 1415-05)

Ing. Miroslav Sobotka, CSc. (č.j. 1312-05)

Ing. Miroslav Sobotka, CSc. (č.j. 2107-05)

Dr. Leoš Valášek, PhD. (č.j. 2021-05)

Ing. Miroslav Sobotka, CSc. (č.j. 48609-05)

Schválená oznámení za rok 2006

Ing. Miroslav Sobotka, CSc. (č.j. 2381-06)

Ing. Kateřina Procházková, PhD. (č.j. 2383-06)

RNDr. Milada Šírová - buněčné linie (č.j. 8844-06)

Laboratoře MBÚ (č.j. 5308-06)

RNDr. Milada Šírová (č.j. 14170-06)

Nový Hrádek (č.j. 17552-06)

RNDr. Martin Bilej, DrSc. (č.j. 20223-06)

Ing. Kateřina Procházková, PhD. (č.j. 20212-06)

Ing. Pavla Vašicová, PhD. (č.j. 19802-06)

Schválená oznámení za rok 2007

Ing. Radim Osička, PhD. (č.j. 3/ENV/07)