IP adresa = 10.150.111.2
Your IP address 10.150.111.2 has free access to the intranet BOZP-PO


Intranet MBÚ AV ČR, v.v.i.

Soubor .PDF Bezpečnost při činostech v laboratořích
Soubor .PDF Práce s chemickými látkami
Soubor .PDF Zdravotní způsobilosti k výkonu práce

Školení BOZP a PO

Soubor .PDF Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Soubor .PDF Osnova BOZP

Školící příručky

Záznamy (Formuláře)

Osobní ochrané pracovní pomůcky (OOPP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Kategorizace prací

Pracovní úrazy