IP adresa = 10.150.111.2
Your IP address 10.150.111.2 has free access to the intranet Správa výpočetní techniky v MBÚ


Intranet MBÚ AV ČR, v.v.i.Správa výpočetní techniky v MBÚ


Jaroslav Achtner, IT support - Linka: 2325 ( jaroslav.achtner@biomed.cas.cz )
Michal Malát, IT support - Linka: 2442 ( malat@biomed.cas.cz )
Roman Bartl, IT support - Linka: 2245 ( roman.bartl@biomed.cas.cz )

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

možná ještě všichni nevíte přesně, kdy a kam se obracet se svými počítačovými problémy a dotazy. Naším úkolem je starat se o váš hardware i software, nejčastěji však provádíme

léčení nefungujících programů včetně operačních systémů
implementace programového vybavení
instalace nových počítačů
zapojování počítačů do areálové sítě
řešení problémů s elektronickou poštou
instalace antivirových programů
konzultace před nákupem výpočetní techniky a programového vybavení

Problematika akademických multilicencí na software Microsoft je i nadále plně v kompetenci Dr. Tomáše Řezanky (linka 2300).

Další kontakty

Společný email: support@biomed.cas.cz
Osobně: 4. patro budovy A, č. dveří 403

Výpočetní technika a právní předpisy

S užíváním výpočetní techniky na pracovišti souvisí spousta důležitých právních norem, jejichž nedodržením bychom si mohli způsobit opravdu vážné těžkosti. Asi největší nebezpečí tkví v používání nelegálního programového vybavení a porušování autorských práv.

Povinnosti pracovníků užívajících výpočetní techniku na síti v Krčském areálu

Protože v našem areálu je velké množství různorodých počítačů a rovněž velké množství různorodých uživatelů, bylo třeba stanovit podmínky, jimiž se všichni musíme řídit. Areálová rada na svém zasedání 11. 9. 2006 ustanovila "Závazná pravidla využívání výpočetní techniky připojené k počítačové síti areálu biologických ústavů AV ČR", která nám mj. ukládají

 • povinnost zabezpečit počítače proti napadení zvnějšku
 • povinnost instalovat bez prodlení vydávané aktualizace operačního systému na svém počítači
 • používat antivirové programy
 • udržovat v tajnosti hesla k areálovým serverům
 • neměnit svévolně síťovou konfiguraci počítače
 • v elektronické poště dodržovat etická pravidla jako v otevřené listovní poště
 • neinstalovat z elektronické pošty aplikace (ani otevírat soubory), jejichž původ nezná, případně jejichž původ je podezřelý
 • vyvarovat se pokusů o zneužití chráněných informací, programů a dat jiných uživatelů sítě
 • nepořizovat a nerozšiřovat nelegální kopie materiálů, které jsou chráněny autorskými právy
 • nepoužívat jiné než legálně získané programové vybavení
 • zálohovat data i programy

Dokument v plném znění

Bezpečnostní incidenty v datové síti AV ČR

Akademická rada AV ČR na svém zasedání 14.7.2009 vzala na vědomí dokument Zásady řešení bezpečnostních incidentů v síti AV ČR a ředitelkám/ředitelům ústavů uložila, aby zajistili jejich dodržování.

Bezpečnostními incidenty se zde rozumí:

 • jakékoliv porušení platných zákonů České republiky včetně porušování autorských práv,
 • DOS a DDOS útoky (způsobení nedostupnosti informačních zdrojů),
 • spamming (zahlcování systémů nevyžádanou poštou),
 • zneužití přístupového jména a hesla, například neoprávněný přístup do systému,
 • phishing a pharming (podvržení webových stránek za účelem získání osobních údajů).

Ve vlastním zájmu se prosím seznamte s tímto dokumentem a řiďte se jím.

Registrace programového vybavení

Vláda České republiky vydala již v roce 2001 usnesení č. 624, "Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů", které je (cit.:) "závazné pro všechna ministerstva a ostatní orgány státní správy, včetně jimi řízených organizací". Názor právníků na jeho závaznost pro sféru Akademie věd ČR není jednoznačný, ale je nutno se na registraci software připravit i u nás.

Dokument v plném znění